×

Virheviesti

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls funktiossa _menu_load_objects() (rivi 579 tiedostossa /home/sg2296/public_html/includes/menu.inc).

Laatutyökalut

Green Care-laatumerkkien haku on avautunut. Laatumerkkien sähköisestä hakemisesta ja vaatimuksista löytyvät seikkaperäiset ohjeet Green Care Finland ry:n verkkosivuilta. http://www.gcfinland.fi/laatu/

Laatumerkkejä on kaksi, LuontoVoiman ja LuontoHoivan merkit, ja ne ovat keskenään samanarvoiset, mutta tarkoitettu eri palvelutyypeille. Palvelun tuottajat voivat hakea laatumerkkejä palvelulle tai palvelukokonaisuudelle eli jokaiselle palvelulle tulee hakea oma merkki. Merkkiä voivat hakea siten tahot, jotka tuottavat Green Care-palveluita asiakkailleen, eivät yhteisöt kuten esim. yhdistykset tai oppilaitokset. Laatumerkkejä myönnetään neljä kertaa vuodessa ja merkit myönnetään sähköisesti toimitettujen hakemusdokumenttien perusteella. Laatumerkkien haku ei siten sisällä auditointeja, mutta hakemuksen käsittelijä voi ottaa yhteyttä hakijaan lisätietoja varten. Laatumerkki on voimassa kolme vuotta kerrallaan.  Laatumerkki tähtää systemaattiseen ja uskottavaan laadunhallintaan.

LuontoVoima-merkki: virkistys-, hyvinvointi- ja kasvatuspalvelut

LuontoHoivan merkki: sosiaali-ja terveysalan palvelut

 

Laatumerkin vaatimat dokumentit: Green Care -laatutyökirja, palvelukohtainen turvallisuussuunnitelma ja omavalvontasuunnitelma (sote-palvelut). Uusitun laatutyökirjan voi ladata osoitteesta http://www.gcfinland.fi/tiedostopankki/222/Green-Care_laatutyokirja-28.1.2017.pdf

 

Laatumerkin vaatima osaaminen: Palvelun vaatima osaaminen ja Green Care -osaaminen. Laatumerkin hakijoita pyydetään tutustumaan Green Care Finland ry:n verkkosivuihin, siellä on tarkempaa tietoa niistä vähintään viiden pisteen laajuisista koulutuksista, jotka vastaavat laatumerkin edellyttämään Green Care -osaamissisältöjä.

Satakunnan ammattikorkeakoulun kesäopintojakso "Green Care - luonnosta hyvinvointipalveluja 5 op" tuottaa Green Care-laatumerkkien edellyttämän teoreettisen gc-osaamisen.

https://www.meerkado.fi

(hae hakusanalla Green Care)

Tämä Green Care - Luonnosta hyvinvointipalveluja jakso (5op) täyttää laatumerkin edellyttämän teoreettisen Green Care -osaamisen vaatimuksen ja on siihen tarkoitukseen hyväksytty. Opintojakson hinta on 50 euroa muille kuin SAMKin opiskelijoille ja sopimusammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (näille ilmainen).

 

Laatumerkkien hakujaksoja on vuosittain neljä, mutta laatumerkkien hakemuksia voi jättää jatkuvasti. Tutustu laatumerkkien hakuun:

http://www.gcfinland.fi/laatu/green-care--laatumerkkien-hakuprosessi/

Laatumerkki maksetaan kahdessa erässä ja niiden hinnat ovat mikrotoimijoille (alle 10 työntekijää): 400 euroa ja suurille toimijoille (vähintään 10 työntekijää): 600 euroa. Merkin haku yhdessä toisen toimijan kanssa maksaa 600 euroa. Muiden merkkien hinta on puolet ensimmäisen merkin hinnasta, jos hakija hakee useampaa merkkiä samalla kertaa. Puolet merkin hinnasta maksetaan hakemuksen jättämäisen jälkeen ja toinen puoli merkin myöntämisen jälkeen (laskutetaan).

Laatumerkki erottaa palvelun laadukkaana ja vastuullisena palveluna sekä edistää Green Care -palveluiden arvostusta ja tunnettuutta.

Lue kooste vuoden 2017 laatumerkeistä ja niihin liittyvistä huomioista:

http://www.gcfinland.fi/laatu/jaana-ruohon-blogi

Merkinhallinta: Green Care Finland ry

Myöntäjä: Green Care –laatulautakunta

Lähteet: Green Care Finland ry, Green Care-laatulautakunta